Politica de confidențialitate

Varianta simplificată

Toate informațiile personale pe care le vom primi de la dvs., fie că este vorba de adresa de e-mail, numărul de telefon sau adresa de livrare, nu vor ajunge niciodată în altă parte. Noi le vom folosi doar pentru a intermedia achiziția, a livra produsele sau în scop de marketing (de exemplu, trimiterea unui newsletter).

Varianta completă

Vânzătorul îşi rezervă dreptul a folosi informaţiile furnizate de către Cumpărător în vederea realizării contractului la distanţă. Vânzătorul îşi rezervă dreptul, în baza acordului prealabil al Utilizatorului, de a stoca şi folosi în interes propriu, în scopul realizării activităţilor de marketing, informare, facturare sau alte asemenea, orice informaţie furnizată de către Cumpărător prin intermediul site-ului www.scoutteam24.eu. De asemenea, el nu va furniza niciunei terţe părţi informaţiile primite de la Cumpărător, cu excepţia partenerilor agreaţi, furnizori de servicii cu care există un contract prin care se protejează aceste date primite de la Cumpărător.

Atunci când utilizează website-ul Vânzătorului, utilizatorul / Cumpărătorul va furniza Vânzătorului informaţii personale pe care aceasta le va folosi doar în scopul de a răspunde solicitării dvs. şi în informarea Cumpărătorului cu privire la orice oferte speciale sau noi game de produse.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor personale, aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul de a fi informat (art. 12-13): Informarea persoanei vizate cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer.
  • Dreptul de acces la date (art.15): Persoana vizată poate solicita acces la datele sale pentru a verifica daca prelucrarea este întemeiată.
  • Dreptul de a rectifica datele (art.16): Persoana vizată poate solicita rectificarea datelor în cazul în care acestea sunt procesate greșit.
  • Dreptul de a fi uitat (art.17): Când procesarea nu mai este justificată sau când persoana vizată și-a retras consimțământul
  • Dreptul de restrictionare a prelucrarilor (art.18): Persoana vizată poate cere restricționarea datelor folosite sau a transferului de date.
  • Portabilitatea datelor (art. 20): Persoana vizată are dreptul de a solicita portarea datelor intre Operatori.
  • Dreptul de a face opoziție (art.21): Dreptul persoanei vizate de a face obiecții sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări
  • Dreptul de a se opune la profilări (art. 21) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată.

Toate informațiile personale pot fi șterse din baza noastră de date printr-un e-mail trimis la adresa contact@scoutteam24.eu în care specificați că doriți acest lucru.

Prezentul document este supus legii române.